Actueel

Algemene Leden Vergadering 2023

Publicatiedatum: 15-01-2023

Aankondiging Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Op 3 Februari 2023 organiseren wij wederom de jaarlijkse ALV.

Waar: V.O.F. Forellenkwekerij Keijzersberg
Adres: Boltweg 15, 5863 AN Blitterswijck
 

Agenda punten:

 • Opening
 • Notulen vorige vergadering ( 6-3-2020)
 • Mededelingen:
 • Bestuurs verkiezingen:
 • Commissies:

Leden gevraagd voor onderstaande commissies:

1). Commissie water- en visstandbeheer;

2). Commissie ter behandeling van overtredingen;

3). Wedstrijdcommissie,

4). Controlecommissie,

5). Groencommissie

6). Jeugdcommissie

 • Pauze: ( overzicht laten zien)
 • Financieel overzicht
 • Contributie 2024
 • Laatste update nieuwe vijvers
 • Nieuwe kascommissie bepalen
 • Vragen voor rondvraag gaarne minimaaL 1 week van te voren indienen

 

 

Actueel