Algemeen

                       

                                      ALGEMEEN  REGLEMENT

 1. Elke visser dient in het bezit te zijn van een geldige en volledig ingevulde vergunning van HSV Willem Een, een geldige Vispas van HSV Willem Een of een geldige Land van Molenbeek vergunning.
 2. Een ieder die zich niet  aan deze voorwaarden houdt, wordt verondersteld zonder vergunning te vissen en wordt als zodanig behandeld.
 3. Vergunningen zijn online verkrijgbaar, klik hier voor je ticket
 4. Vergunningen dienen op verzoek van bevoegde instanties, zoals o.a. Politie, BOA en/of Controleurs te worden getoond.
 5. Niet strikte naleving van de voorschriften en/of opvolgen aanwijzingen van bevoegde personen, kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
 6. Het gebruik van de mindervalide steigers is voor iedereen toegestaan. Mits men in acht neemt dat een mindervalide visser ten alle tijden voorrang heeft op deze plaatsen, ook als u er reeds zit.
 7. Kinderen vallen onder de verantwoording van hun ouders of begeleiders.
 8. Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn en mogen zich niet in het water bevinden. U moet in het bezit zijn van “Poepzakjes”, en deze gebruiken. Ook hier geldt opruimplicht.
 9. Verboden zich op of in het water te bevinden zonder toestemming van de vereniging.
 10. Afval (ook peuken en vislijnen) deponeert u in de grote oranje container bij de uitgang of neemt dit mee naar huis.
 11. Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden met een speciale nachtvisvergunning, voor een periode van maximaal 24 uur. Voor ieder ander is het nachtvissen verboden. Meer info betreft het nachtvissen vind u hier.
 12. Zonder nachtvisvergunning is het niet toegestaan om zich aan het water te bevinden van 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang. (Dit geldt ook voor bezoekers)
 13. Drugs of alcohol nuttigen, of dit op het terrein in het bezit te hebben is verboden.
 14. Barbecueën, open vuur en/of het veroorzaken van geluidsoverlast is verboden. Een klein één- pits gasstelletje is toegestaan.
 15. Rijden op fietsen of bromfietsen rond de vijver is verboden, met uitzondering van de controleurs.
 16. Met de auto rijdt u stapvoets en dient u te parkeren op de parkeerplaatsen, alvorens u naar de stek gaat.
 17. Fietsen stallen op de aangewezen plaatsen, alvorens u naar de stek gaat.
 18. Raadpleeg voordat u gaat vissen het wedstrijdrooster, dit in verband met wedstrijden.
 19. Er mag gevist worden met max 2 (werp)hengels, voorzien van één enkeltandige haak. Het voorhanden hebben van een of meerdere opgetuigde hengels met haak is niet toegestaan. Met uitzondering van wedstrijden. Naleving van deze regel volgens de bepalingen van Sportvisserij Nederland.
 20. Roofvissen is niet toegestaan.
 21. Gevlochten hoofdlijn is ten strengste verboden.
 22. Verboden om vis mee te nemen, u riskeert een hoge boete. Tevens zijn onze vissen voorzien van een chip.
 23. Alle vis die gevangen wordt dient men met zorg te behandelen en direct terug te zetten in hetzelfde water. Verboden leefnetten of bewaarzakken/slings te gebruiken om de vis te bewaren, met uitzondering van wedstrijden.
 24. Markeren of verminken van de vissen is ten strengste verboden. Constateert u wel een markering of verminking, dient dit direct gemeld te worden bij de controleur of bestuursleden.
 25. Aanvullende regels omtrent het vissen op de vijvers, verwijzen wij u naar de borden bij de vijvers of op de website.
 26. Alvorens men gaat vissen wordt een ieder geacht het algemeen reglement en aanvullend reglement van de desbetreffende vijver te kennen en deze na te leven.
 27. HSV Willem Een stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen op en langs het vijvercomplex.
 28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van HSV Willem Een.

 

           Namens HSV Willem Een wensen wij u een prettig verblijf toe

 

 

           Bestuur HSV Willem Een