Vijver 1

Vijver 1

                                     AANVULLEND  REGLEMENT VIJVER 1

 1. Dit reglement is een aanvulling op het geldende Algemeen Reglement van dit vijvercomplex, die te vinden is bij binnenkomst van het terrein of hier
 2. Er mag uitsluitend gevist worden met maximaal 1 (werp) hengel.
 3. Voerboten zijn niet toegestaan.
 4. Een ieder dient een pannet of schepnet bij zich te hebben, en deze ten alle tijden te gebruiken en te bevochtigen.
 5. Het is verboden de gevangen vis op de grond te leggen zonder het gebruik van een onthaakmat. U voorkomt hierdoor beschadigingen aan de vis.
 6. Vissen dient te geschieden vanaf de aangelegde roosters.
 7. Gevlochten hoofdlijn is verboden, deze mag wel verwerkt worden in de onderlijn.
 8. Een visser die, om welke reden dan ook, zijn/haar visplek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst de lijn binnen te halen. Dus geen onbewaakte hengel.
 9. Het gebruiken van ongekookte noten en/of ongekookte granen is verboden. Gekookte partikels zijn wel toegestaan.
 10. Het gebruik van wondspray wordt aanbevolen, (bijv. Korda Carp Care Kit).
 11. De vis mag niet staand vastgehouden worden. Bij het maken van foto’s gaat men op de knieën, of door de knieën.
 12. Alleen groene of camouflage schuilmiddelen zijn toegestaan. Geen camping- partytenten.
 13. Nachtvissers worden geacht om in de nacht periode (donker), ongewenst gedrag van andere aanwezigen te controleren en/of te melden bij de Karper commissie.
 14. Een ieder wordt geacht het Algemeen Reglement  en Aanvullend Reglement te kennen en deze na te leven.