Vijver 2

Vijver 2

                                                         AANVULLEND  REGLEMENT VIJVER 2

 1. Dit reglement is een aanvulling op het geldende Algemeen Reglement  van dit vijvercomplex, die te vinden is bij binnenkomst van het terrein of op www.hsvwillemeen.nl .
 2. Er mag uitsluitend gevist worden met de werphengel (maximaal  twee)
 3. Voerboten zijn niet toegestaan.
 4. Een ieder dient een groot schepnet en een dikke onthaakmat of “cradle” bij zich te hebben, en deze ten alle tijden te gebruiken en te bevochtigen.
 5. Minimale hoofdlijn dikte (nylon) van 28/00mm. Gevlochten hoofdlijn is verboden maar mag wel verwerkt worden in de onderlijn.
 6. Micro weerhaken zijn toegestaan, niet kleiner dan haakmaat 8, dit voorkomt onnodige beschadigingen in de bek van de karper. Weerhaakloze haken zijn verboden, deze kunnen beschadigingen veroorzaken in de bek tijdens de dril van de vis.
 7. Een visser die, om welke reden dan ook, zijn/haar visplek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst de lijnen binnen te halen. Dus geen onbewaakte hengels.
 8. Het gebruiken van ongekookte noten en/of ongekookte granen is verboden. Gekookte partikels zijn wel toegestaan.
 9. “Aanslaan” ook wel “Haak zetten” genoemd, is ten strengste verboden. De vis haakt zichzelf. (met uitzondering van het oppervlakte vissen)
 10. Het gebruik van wondspray wordt aanbevolen. (bijv. Korda Carp Care Kit).
 11. De vis mag niet staand vastgehouden worden. Bij het maken van foto’s gaat men op de knieën, of door de knieën.
 12. Alleen groene of camouflage schuilmiddelen zijn toegestaan. Geen camping- partytenten.
 13. Nachtvissers worden geacht om in de nacht periode (donker) ongewenst gedrag van andere aanwezigen te controleren en/of te melden bij de Karper commissie.
 14. Een ieder wordt geacht het Algemeen Reglement  en Aanvullend Reglement te kennen en deze na te leven.

                 

 

                                    Catch Your Dream Carp