Commissies

Wedstrijdcommissie

Vanaf begin 2021 hebben onderstaande leden zich samengevoegd om de wedstrijd commissie te vormen.
Alle vragen over de wedstrijden kunnen gesteld worden via wedstrijden@hsvwillemeen.nl

Gerrit van Lier

Voor vragen over wedstrijden op vijver 1 of het aanvragen van wedstrijden op vijver 1 kunnen jullie contact opnemen met Gerrit


 

Karpercommissie

Pascal Flink ,        p.flink@hsvwillemeen.nl         06-48969862

Voor vragen over wedstrijden op vijver 2 of het aanvragen van wedstrijden op vijver 2 kunnen jullie contact opnemen met Pascal


 

Groencommissie

Nico Timmermans,   nicotimmermans@hotmail.com   06-30211722

Voor vragen, opmerkingen of problemen betreffende gras, bomen of welk "groen" onderhoud dan ook, graag contact opnemen met Nico.


 

Onderhoudcommissie

Rens Slavenburg,     r.slavenburg@hsvwillemeen.nl      06-28235259

Voor vragen, opmerkingen of problemen betreffende al het overige graag contact opnemen met Rens


 

In de toekomst zullen er meer commissies gevormd gaan worden.
Hiervoor zijn nog vrijwilliggers nodig die deze commissies gaan invullen.


Wil jij een toevoeging zijn aan het team, meld je dan alvast aan bij p.flink@hsvwillemeen.nl