Reglement Polski

HSV Willem Een Wita Cię
PRZEPISY OGÓLNE
1. Każdy wędkarz musi posiadać ważne i w pełni wypełnione zezwolenie wydane przez
HSV Willem Een, ważną kartę rybacką (Vispas) wydaną przez HSV Willem Een lub
ważne zezwolenie z Land van Molenbeek.
2. Każdy, kto nie spełnia powyższych warunków, jest uważany za łowiącego bez licencji
i będzie tak traktowany.
3. Licencje są dostępne online na stronie www.hsvwillemeen.nl
4. Zezwolenia należy móc przedstawić na żądanie właściwych organów, takich jak
Policja, BOA (rodzaj straży miejskiej) jak również inspektorów.
5. Nieprzestrzeganie ściśle regulaminu i/lub nieprzestrzeganie poleceń osób
upoważnionych może skutkować cofnięciem licencji.
6. Korzystanie z rusztowań dla niepełnosprawnych jest dozwolone dla wszystkich.
Miej na uwadze, że niepełnosprawny rybak ma zawsze pierwszeństwo w tych
miejscach, nawet jeśli jako pierwszy zająłeś to rusztowanie.
7. Za dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
8. Psy muszą być przez cały czas trzymane na smyczy i nie mogą wchodzić do wody.
Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach i posiadać przy
sobie woreczki na odchody.
9. Zabrania się przebywania na lub w wodzie bez zgody stowarzyszenia.
10. Odpady wrzucaj (w tym niedopałki papierosów i żyłki wędkarskie) do wyznaczonego
pojemnika na odpady lub zabierz je do domu.
11. Nocne połowy są dozwolone tylko dla członków posiadających specjalną licencję na
nocne połowy przez maksymalny okres 24 godzin. Wszystkim innym zabronione jest
nocne łowienie ryb. Więcej informacji na temat nocnych połowów można znaleźć na
www.hsvwillemeen.nl
12. Bez nocnej karty wędkarskiej nie wolno przebywać na wodzie od 1 godziny po
zachodzie słońca do 1 godziny przed wschodem słońca (dotyczy to również
odwiedzających).
13. Spożywanie lub posiadanie narkotyków lub alkoholu na terenie obiektu jest zabronione.
14. Zabrania się grillowania, otwartego ognia i/lub hałasowania. Dozwolona jest mała
jednopalnikowa kuchenka gazowa.
15. Jazda rowerem lub motorowerem w bliskiej okolicy stawu jest zabroniona, wyjątek
stanowią inspektorzy.
16. Samochodem należy poruszać się bardzo wolno a następnie zaparkować na
wyznaczonym miejscu parkingowym po czym udać się na miejsce połowu.
17. Rower należy zaparkować w wyznaczonym miejscu dla rowerów a następnie pieszo
udać się na miejsce połowu.
18. Zanim wyruszysz na ryby, zapoznaj się z harmonogramem zawodów lub stroną
www.hsvwillemeen.nl, w związku z ewentualnymi zawodami.
19. Dozwolone jest łowienie maksymalnie 2 wędkami karpiowymi, wyposażonymi w jeden
jednozębny haczyk. Niedozwolone jest posiadanie jednej lub więcej wędek ze
sfabrykowanymi haczykami. Zawody są wyjątkiem od tej reguły. Przestrzeganie tej
zasady jest zgodne z przepisami Sportvisserij Nederland.
20. Łowienie ryb drapieżnych jest zabronione.
21. Pleciona żyłka wędkarska jest surowo zabroniona. (Żyłka główna)
22. Zabronione jest zabieranie ryb ze sobą, łowiący ryzykuje w ten sposób wysoką
grzywnę. Nasze ryby są wyposażone w chip.
23. Ze wszystkimi złowionymi rybami należy obchodzić się ostrożnie i natychmiast
wypuszczać do tej samej wody. Zabronione jest używanie siatek itp do
przechowywania ryb, wyjątkiem od tej reguły są zawody.
24. Oznaczanie i okaleczanie ryb jest surowo zabronione.
25. Dodatkowe zasady dotyczące łowienia ryb na stawach można znaleźć na tabliczkach
przy stawach lub na stronie www.hsvwillemeen.nl
26. Oczekuje się, że przed wyruszeniem na ryby każdy łowiący zna i będzie się stosował
do ogólnych i dodatkowych przepisów danego stawu.
27. HSV Willem Een nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki na i wzdłuż
kompleksu stawów.
28. We wszystkich przypadkach nie przewidzianych w niniejszym regulaminie, decyduje
zarząd HSV Willem Een.
W imieniu HSV Willem Een życzymy Państwu
miłego pobytu i bogatego połowu
Zarząd HSV Willem Een

WITAMY NA JEZIORZE 1
ZASADY DODATKOWE

1. Niniejszy regulamin uzupełnia aktualny Regulamin Ogólny tego kompleksu
stawów, który można znaleźć przy wejściu na teren lub na stronie
www.hsvwillemeen.nl.
2. Wędkowanie jest dozwolone z maksymalnie 1 wędką karpiową.
3. Łódki zanętowe są niedozwolone.
4. Każdy powinien mieć przy sobie duży podbierak i grubą matę do odhaczania
lub „ kołyskę”, a także używać i nawilżać je przez cały czas.
5. Zabrania się kładzenia złowionej ryby na ziemi bez użycia maty do odhaczania.
Zapobiega to uszkodzeniu ryb
6. Wędkowanie musi odbywać się na wyznaczonych stanowiskach.
7. Pleciona żyłka wędkarska jest zabroniona, ale może być użyta do przyponu.
8. Wędkarz, który z jakiejkolwiek przyczyny musi na pewien czas opuścić łowisko,
zobowiązany jest do zwinięcia żyłki. Pozostawianie wędki bez nadzoru jest
nedozwolone.
9. Zabrania się używania surowych orzechów i/lub ziaren nie poddanych obróbce
termicznej. Pellet/zanęta w której te składniki nie są surowe jest dozwolona.
10. Zaleca się stosowanie sprayu na rany, (np. Korda Carp Care Kit).
11. Ryby nie należy trzymać na stojąco. Robiąc zdjęcia, należy kucać lub uklęknąć.
12. Dozwolone jest stosowanie schronienia w kolorze zielonym lub kamuflażowe.
Namioty kampingowe i festiwalowe są zabronione.
13. Oczekuje się, że wędkarze łowiący w czasie nocy będą sprawdzać i/lub
zgłaszać niepożądane zachowanie innych uczestników do Karper commissie.
14. Od każdego oczekuje się znajomości i przestrzegania Regulaminu Ogólnego i
Regulaminu Uzupełniającego.

WITAMY NA JEZIORZE 2
ZASADY DODATKOWE

1. Niniejszy regulamin uzupełnia aktualny Regulamin Ogólny tego kompleksu
stawów, który można znaleźć przy wejściu na teren lub na stronie
www.hsvwillemeen.nl.
2. Wędkowanie jest dozwolone z maksymalnie 2 wędkami karpiowymi.
3. Łódki zanętowe są niedozwolone.
4. Każdy powinien mieć przy sobie duży podbierak i grubą matę do odhaczania
lub „ kołyskę”, a także używać i nawilżać je przez cały czas.
5. Minimalna grubość żyłki nylonowej wynosi 28/00 mm. Pleciona żyłka
(plecionka) jest zabroniona, ale może być używana do przyponu.
6. Dozwolone są zadziory na haczykach, rozmiar haczyka nie mniejszy niż nr 8,
zapobiega to niepotrzebnemu uszkodzeniu jamy ustnej karpia. Haki
bezzadziorowe są zabronione ponieważ podczas walki mogą spowodować
uszkodzenia pyska ryby.
7. Wędkarz, który z jakiejkolwiek przyczyny musi na pewien czas opuścić
łowisko, zobowiązany jest do zwinięcia żyłki. Pozostawianie wędki bez
nadzoru jest nedozwolone.
8. Zabrania się używania surowych orzechów i/lub ziaren nie poddanych
obróbce termicznej. Pellet/zanęta w której te składniki nie są surowe jest
dozwolona.
9. “Podcinanie” tzw. “szarpak” jest surowo zabroniony (dotyczy także podcinania
powierzchniowego).
10. Zaleca się stosowanie sprayu na rany, (np. Korda Carp Care Kit).
11. Ryby nie należy trzymać na stojąco. Robiąc zdjęcia, należy kucać lub
uklęknąć.
12. Dozwolone jest stosowanie schronienia w kolorze zielonym lub kamuflażowe.
Namioty kampingowe i festiwalowe są zabronione.
13. Oczekuje się, że wędkarze łowiący w czasie nocy będą sprawdzać i/lub
zgłaszać niepożądane zachowanie innych uczestników do Karper commissie.
14. Od każdego oczekuje się znajomości i przestrzegania Regulaminu Ogólnego
i Regulaminu Uzupełniającego.
Catch Your Dream Carp